Pradžia
en ru

Apie „Ignitis gamybą“

„Ignitis gamyba“ valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir kitų vartotojų bei savo reikmėms. „Ignitis gamyba“ padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų saugumą ir patikimumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais.

Svarbiausias „Ignitis gamybos“ uždavinys – patikimų vietinių gamybos pajėgumų modernizacija ir vystymas bei tolesnė strateginės generacijos plėtra dalyvaujant regioninėje galios rezervų ir sisteminių paslaugų rinkoje. Siekdama užtikrinti veiklos tvarumą ir ilgalaikę viziją, bendrovė vis daugiau dėmesio skiria energetikos inovacijų diegimui bei žaliosios elektros energijos gamybos plėtrai. Šiuo metu „Ignitis gamyba“ Obeniuose yra pastačiusi 4 MW saulės parką, kuris iki 2022 m. vasaros bus išplėstas ir parko bendra galia pasieks 7,4 MW.

Kokybiškas bendrovės funkcijų įgyvendinimas neįmanomas be modernios nuolatinio tobulėjimo principais paremtos darbo kultūros, tad „Ignitis gamyba“ didelę reikšmę skiria veiklos efektyvumo didinimui, į rezultatą ir rinkos poreikius orientuotos vadybos diegimui, specialistų ugdymui ir gerėjančios darbuotojų patirties užtikrinimui. 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais Bendrovės įstatais.

Siekdami savo vizijos, tapsime Baltijos šalių elektros rinkos lankstumo ir patikimumo paslaugų lyderiu.

Mūsų misija yra būti patikimu ir lanksčiu elektros rinkos paslaugų teikėju.

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mūsų vertybės mus vienija, įkvepia ir motyvuoja.