Pradžia
en

Apie „Ignitis gamybą“

„Ignitis gamyba“ valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir kitų vartotojų bei savo reikmėms. „Ignitis gamyba“ padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų saugumą ir patikimumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

„Ignitis gamybos“ valdomose elektrinėse pagaminta elektros energija prekiaujama tarptautinėje „Nord Pool“ elektros biržoje. Be to, pagal sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi Litgrid AB bendrovė prekiauja balansavimo elektros energija bei teikia papildomas paslaugas.

Svarbiausias „Ignitis gamybos“ uždavinys – patikimų vietinių gamybos pajėgumų modernizacija ir vystymas bei tolesnė strateginės generacijos plėtra dalyvaujant regioninėje galios rezervų ir sisteminių paslaugų rinkoje. Siekdama užtikrinti veiklos tvarumą ir ilgalaikę viziją, bendrovė vis daugiau dėmesio skiria energetikos inovacijų diegimui bei žaliosios elektros energijos gamybos plėtrai. Šiuo metu „Ignitis gamyba“ yra patvirtinusi naujo Kruonio HAE hidroagregato statybos verslo planą, toliau vysto nutolusių saulės jėgainių parkus.

Reikšmingas Bendrovės indėlis į Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumą teikiant papildomas paslaugas Perdavimo sistemų operatoriui LITGRID (PSO). Bendrovės elektros energijos gamybos įrenginiai ir pajėgumai naudojami teikiant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas (t. y. nuostoviosios būsenos įtampos reguliavimo, elektros energetikos sistemos paleidimo po totalios avarijos, elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo paslaugos) bei balansavimo paslaugas (elektros energijos balansavimo ir balansavimo pajėgumų paslaugos, t. y. dažnio atkūrimo rezervus), kurios yra susijusios su dažnio reguliavimu. 

Kokybiškas bendrovės funkcijų įgyvendinimas neįmanomas be modernios nuolatinio tobulėjimo principais paremtos darbo kultūros, tad „Ignitis gamyba“ didelę reikšmę skiria veiklos efektyvumo didinimui, į rezultatą ir rinkos poreikius orientuotos vadybos diegimui, specialistų ugdymui ir gerėjančios darbuotojų patirties užtikrinimui. 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais Bendrovės įstatais.

Siekdami savo vizijos, tapsime Baltijos šalių elektros rinkos lankstumo ir patikimumo paslaugų lyderiu.

Mūsų misija yra būti patikimu ir lanksčiu elektros rinkos paslaugų teikėju.

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mūsų vertybės mus vienija, įkvepia ir motyvuoja.

Pagrindiniai akcininkai

Akcininkai Akcininkų balsai
  AB „Ignitis grupė"  100 %

Įgyvendinus 2021 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuris pripažino, kad likę 574 803 vnt. jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) paprastųjų vardinių akcijų, kurios priklausė mirusiems „Ignitis gamybos” akcininkams bei, kurios privalomo „Ignitis gamybos“ akcijų pardavimo metu nebuvo perleistos, yra AB „Ignitis grupė“ (toliau  – Bendrovė) nuosavybė  ir 2021 m. rugsėjo 9 d. akcijų sąskaitų tvarkytojams padarius įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei, 100 proc. „Ignitis gamybos“ akcijų tapo Bendrovės nuosavybe.
Daugiau informacijos skiltyje „Ignitis gamybos“ akcijų supirkimas