Pradžia
en

Atlygis

„Ignitis gamyba“ vadovaujasi „Ignitis grupės“ atlygio politika, kuria siekiama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, globaliai konkurencingą bendrovę. Politikoje atsižvelgiama į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius veiklos aspektus. Politikos įgyvendinimo siekiama  tokiu būdu, kuris stiprintų sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės grąžos tikslų bei palaikytų Grupės strategiją - tapti konkurencinga energetikos bendrove.  

„Ignitis grupės“ atlygio politika

Atlygio ataskaitos