Pradžia
en ru

Veiklos strategija

2018 m. pabaigoje „Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) pristatė naują veiklos strategiją (toliau – Strategija), paremtą „Ignitis grupės“ strategijoje 2030 numatytomis veiklos kryptimis ir gairėmis. Bendrovės 2019–2030 m. Strategija apibrėžia ilgalaikes strategines veiklos kryptis, viziją, tikslus ir Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius.

Remiantis Strategijos dokumentu rengiamas bendrovės veiklos trjų metų planas, kuriame numatomos trumpojo laikotarpio bei ilgalaikės priemonės, reikalingos Strategijos įgyvendinimui.

Naujoje „Ignitis gamybos“ Strategijoje numatyta, kad svarbiausia bendrovės veikla, palaikanti visos grupės augimą, bus strateginė generacija – patikimų vietinių elektros energijos gamybos pajėgumų išlaikymas, modernizavimas ir plėtra. Atlikdama esminį savo uždavinį, „Ignitis gamyba“ sieks visavertiškai prisidėti prie 2025 m. numatytos Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklų sistema.

Dokumente taip pat pabrėžiama, kad prisidėti prie įmonių grupės 2030 strategijos įgyvendinimo „Ignitis gamyba“ sieks ir vystydama žaliosios generacijos pajėgumus bei diegdama inovacijas.

Prie žaliosios generacijos plėtros bendrovė prisidės ne tik panaudodama turimus hidroelektrinių pajėgumus, bet ir siūlydama rinkai aukštos kokybės atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų priežiūros paslaugas. Inovacijų srityje jau pradėti įgyvendinti pilotiniai saulės jėgainių ir elektros energijos kaupiklių projektai, padėsiantys bendrovei išplėsti turimos infrastruktūros galimybes.

„Ignitis gamybos“ veiklos strategijos 2019–2030 m. santrauka.