Pradžia
en

Parama

Teikdama paramą „Ignitis gamyba“ vadovaujasi „Ignitis grupės“ paramos skyrimo politika ir „Ignitis gamybos“ paramos valdymo taisyklėmis, kurios nustato paramos teikimo tvarką, skyrimo kriterijus, paraiškų administravimo, vertinimo tvarką, atsakomybę, kitas paramos valdymo ir teikimo sąlygas.

AB „Ignitis gamyba“ 2023 m. finansiniams (kalendoriniams) metams paramos teikimui skiriama maksimali suma yra ne daugiau 500 tūkst. eurų.

Kada Bendrovė gali suteikti paramą?

Bendrovė gali suteikti paramą tik siekiant suteikti pagalbą nukentėjusiesiems nuo Ukrainoje vykstančių karinių ir/ ar ginkluotų veiksmų. Parama gali būti teikiama tik perduodant Bendrovės veikloje nenaudotiną kilnojamąjį turtą Ukrainos energetikos infrastruktūros, sugriautos kariniais veiksmais, atkūrimui (atstatymui).

Kas gali tapti paramos gavėju?

Paramos gavėju gali būti:

  • Ukrainos valstybinės institucijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, kituose teisės aktuose bei AB „Ignitis gamyba“ paramos valdymo taisyklėse nurodytus reikalavimus.
  • Ukrainoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jo dalyviams. Toks juridinis asmuo turi būti ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus iki Paraiškos pateikimo dienos įregistruotas kaip juridinis asmuo Ukrainos juridinius asmenis registruojančiame registre, taip pat atitikti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, AB „Ignitis gamyba“ paramos valdymo taisyklėse nurodytus reikalavimus.

Paraiškos teikiamos el. paštu: gamyba@ignitis.lt