Pradžia
en ru

Elektros energijos gamyba

„Ignitis gamyba“ turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją ir valdo didžiausius šalyje elektros energijos gamybos pajėgumus – Elektrėnų kompleksą (EK), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (KHE), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. 

„Ignitis gamybos“ valdomose elektrinėse pagaminta elektros energija prekiaujama tarptautinėje „Nord Pool“ elektros biržoje. Be to, pagal sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi Litgrid AB bendrovė prekiauja reguliavimo ir balansavimo elektros energija bei teikia kitas sistemines paslaugas.

Nuosekliai įgyvendindama Nacionalinę energetikos strategiją, „Ignitis gamyba“ sudaro sąlygas Lietuvos energetinei nepriklausomybei ir saugumui. Pagrindinė bendrovės funkcija ir svarbiausias vaidmuo – sudaryti galimybę vidiniuose generacijos šaltiniuose pasigaminti šalies poreikiui patenkinti būtiną elektros energijos kiekį. Be to, sutelkus elektros energijos gamybą vienose rankose, užtikrinamas efektyvus šio sektoriaus valdymas bei modernizavimas.

Atlikdama svarbiausią savo rolę – užtikrindama patikimą ir efektyvią strateginę generaciją, „Ignitis gamyba“ taip pat svariai prisideda prie „Ignitis grupės“ strategijos LE 2030 diegdama inovacijas ir įgyvendindama žaliosios generacijos pajėgumų plėtrą. Tiek KHE, tiek KHAE elektros gamybai naudoja hidroenergiją – švarų ir neišsenkantį nacionalinį energijos šaltinį. Siekdama geriau diversifikuoti valdomus energijos generacijos šaltinius ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje, šilumos energijos gamybai bendrovė pradėjo naudoti biokurą. Be to, aukštutiniame KHAE baseine „Ignitis gamyba“ kartu su partneriais įgyvendina pilotinį ant vandens plūduriuojančios saulės jėgainės projektą.