Pradžia
en

Papildomų paslaugų teikimas AB „Litgrid“

Reikšmingas Bendrovės indėlis į Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumą teikiant papildomas paslaugas Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriui AB „ Litgrid“ (PSO). Bendrovės elektros energijos gamybos įrenginiai ir pajėgumai naudojami teikiant šias papildomas paslaugas:

  • balansavimo pajėgumų paslaugas, kurios apima:
  • dažnio atkūrimo rezervo paslaugą, kuri panaudojamas sistemoje esant disbalansui, susidariusiam dėl gamybos ir vartojimo netolygumo bei atsijungus didžiausiam tinklų ar gamybos elementui. Per 15 min. aktyvuojamas dažno atkūrimo rezervas ir balansavimo elektros energija pagal poreikį gali būti tiekiama nepertraukiamai iki 12 val., kompensuojant dėl avarijos sistemoje susidariusį elektros energijos deficitą. Ši papildoma balansavimo pajėgumų paslauga teikiama panaudojant du KHAE (Žalioji gamyba) agregatus 369 MW galia. Šiandien šie pajėgumai taip pat naudojamos Baltijos šalių balansavimo elektros energijos rinkoje, atliekant jų aktyvavimą ir taip užtikrinant balansą tarp elektros energijos gamybos ir vartojimo netolygumų visame Baltijos šalių valdymo bloke;
  • su dažnio reguliavimu ir balansavimu nesusijusi įtampos valdymo paslauga teikiama KHAE (Žalioji gamyba) elektrinės agregatais, dirbant sinchroninio kompensatoriaus režimu ir reguliuojant reaktyviąją galią bei įtampą. Paslauga aktyvuojama, kai PSO trūksta perdavimo tinkle esančių įtampos valdymo įrenginių pajėgumų elektros energijos kokybei užtikrinti, t. y. kai neišlaikoma įtampa nustatytose ribose tam tikruose perdavimo tinklo taškuose;
  • avarijų prevencijos ir likvidavimo papildoma paslauga skirta elektros energetikos sistemai atstatyti po visiško jos atjungimo. Tokiais atvejais paleidžiami KHAE ir KHE (abu Žalioji gamyba) dyzeliniai generatoriai ir jų pagalba aktyvuojami KHAE ir KHAE pajėgumai. Jais palaikoma įtampa perdavimo tinkle bei tiekiama elektros energija, reikalinga elektros energijos tiekimo atstatymui Lietuvos vartotojams po avarijos;
  • su dažnio reguliavimu nesusijusi izoliuoto darbo prieinamumo paslauga, skirta užtikrinti, kad paslaugą teikiantys pajėgumai, būtų prieinami izoliuoto Lietuvos elektros energetikos sistemos darbo atveju. PSO aktyvuotų paslaugą, jei dėl nenumatytų priežasčių Lietuvos elektros energetikos sistema turėtų dirbti izoliuotu avariniu režimu be ryšių su kitomis kaimyninėmis sistemomis.