Pradžia
en

Prekyba elektros energija

Nuo 2019 m. pradžios prekybą „Ignitis gamybos“ pa­gaminta elekt­ros energija didmeni­nėje rinkoje pagal su­tartį vykdo UAB „Gamybos optimizavimas“.

Trumpa istorija

Iki 2016 m. pradžios bendrovė pati prekiavo elektros energijos didmeninėje rinkoje. 2016-2018 m. šią veiklą pagal sutartį vykdė bendrovė „Energijos tiekimas“. 

2019 m. sausio 1 d. atskyrus veiklas, „Energijos tiekimas“ toliau tęsė energijos išteklių pardavimą klientams kaip nepriklausomas tiekėjas, o tarpininkauti tuometinės „Lietuvos energijos gamybos“ valdomoms elektrinėms parduodant jų gaminamą elektros energiją biržoje „Nord Pool“ pradėjo bendrovė „Gamybos optimizavimas“. Nuo 2019 m. birželio 1 d. „Energijos tiekimą“ prijungus prie UAB „Lietuvos energijos tiekimo“, energijos išteklių pardavimą klientams kaip nepriklausomas tiekėjas vykdė „Lietuvos energijos tiekimas“ (nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. – „Ignitis"). 

„Ignitis“ perimtą verslo dalį sudaro su fizine elektros energijos gamyba nesusijusi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo paslaugos teikimas. Pardavusi šią verslo dalį, „Ignitis gamyba“ ir toliau gauna pajamas už rinkoje parduodamą jos valdomose elektrinėse pagamintą elektros energiją bei teikiamas sistemines paslaugas.