Pradžia
en

Darbuotojų sauga ir sveikata

„Ignitis gamyboje“ vienas aukščiausių prioritetų – darbuotojų sauga ir sveikata (DSS).  

Todėl siekdami užtikrinti aukščiausią DSS lygį įmonėje: 

  • 2022 m. atnaujinome „Ignitis gamybos“ vadybos sistemos vertinimą ir buvome sertifikuoti kaip atitinkantys Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos ISO 45001:2018 standartą.  

Sertifikatas 

  • Kiekvieną Bendrovės valdybos posėdį pradedame DSS situacijos apžvalga. 
  • Į DSS gerinimo veiklą įsitraukę vadovai nuolat vykdo saugos priežiūros vizitus (angl. Safety Walks) į įmonės valdomus objektus, teikia DSS padaliniui savo pastebėjimus, peržiūri ir tobulina saugos standartus.  
  • Įdiegėme nesaugaus darbo sustabdymo taisyklę „Darbas stabdomas“ (angl. Stop Working ), kuri Bendrovės vadovo vardu suteikia įgaliojimą (mandatą) kiekvienam įmonės darbuotojui inicijuoti bet kokios nesaugios veiklos darbe sustabdymą. 
  • Tobulindami veiklą DSS srityje mūsų valdomose elektrinėse reguliariai atliekame vidinius darbo vietų bei nepriklausomų auditorių auditus, taisome pastebėtus trūkumus.  
  • Be nuolat vykdomos kasdienės veiklos darbo saugos srityje aktyviai komunikuojame su darbuotojais iškilusiais DSS klausimais. Saugos darbe gerinimui diegiame papildomas priemones ir iniciatyvas, tokias kaip nesaugių situacijų darbe ( angl. Near Miss) duomenų bazė, paskatinimai už įsitraukimą pranešant apie pastebėtą galimą darbuotojų ar rangovų saugos ir sveikatos galimą pažeidimą ir kt. 

Ekstremaliųjų situacijų prevencija

Siekiant išvengti ekstremalių situacijų arba jų susidarymo galimybei sumažinti, o susidarius ekstremaliajai situacijai – jos padariniams sušvelninti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu, AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė) parengtas Ekstremaliųjų situacijų 2022 – 2024 m. prevencijos priemonių planas. Informacija apie suplanuotas įgyvendinti prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo veiksmingumą teikiama AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės Informacijos saugos politikoje Informacijos saugos politika nustatyta tvarka.