Pradžia
en

Narystė

Nacionalinės organizacijos

„Ignitis gamyba“ dalyvauja Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA) veikloje. Tai padeda formuoti bendrovės poziciją ir palaikyti glaudžius ryšius su elektros rinkos partneriais.

Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija

Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija (NLEA) įsteigta 2016 m. vasario 5 d., sujungus iki šiol atskiruose elektros ir dujų sektoriuose veikusias Nacionalinę Lietuvos elektros asociaciją ir Lietuvos dujų asociaciją. NLEA tikslas – formuoti bendrą energetikos sektoriaus poziciją, atstovauti savo narių interesus valstybinėse institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose. NLEA taip pat siekia, kad būtų vystomos ir gerinamos Lietuvos elektros energijos ir dujų tiekimo sąlygos šalies vartotojams, skatinama ekonominė ir techninė energetikos ūkio pažanga.