Pradžia
en

Administracija

AB „Ignitis gamyba“

Pasiteirauti apie „Ignitis gamybos“ valdomų elektrinių veiklą galite tel. +370 618 37392 arba el. p. gamyba@ignitis.lt
 
Registruotos buveinės adresas ir adresas korespondencijai:
Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai

Įmonės kodas 302648707
PVM mokėtojo kodas LT100006256115
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ siekia veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. „Ignitis grupės“ Antikorupcinė politika ir Etikos kodeksas taikomi visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams. „Ignitis grupėje“ galioja antikorupcinė vadybos sistema, kuri atitinka tarptautinį ISO 37001:2016 standartą. Plačiau apie veiklą korupcijos prevencijos srityje rasite atskiroje skiltyje:

Korupcijos prevencija

Kaip gauti leidimą patekti į  „Ignitis gamybos“ objektus

Pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą IX-1132 Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas (lrs.lt), AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė) yra priskirta prie antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, o Bendrovei priklausančios Lietuvos elektrinė (Elektrėnų kompleksas), Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Kauno hidroelektrinė yra įtrauktos į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, bei joms nustatytas aukščiausias ketvirtasis fizinės saugos lygis. 

Atsižvelgiant į tai, Juridiniai ar fiziniai asmenys su kuriais Bendrovė sudarė paslaugų teikimo, darbų atlikimo ar nuomos sutartis (toliau – Rangovai) ir kiti asmenys gali atvykti ir vykdyti darbus Bendrovės objektuose tik su specialiais leidimais.

Rangovai, numatantys atlikti darbus Bendrovėje, prieš 3 darbo dienas el. p. gamyba@ignitis.lt pateikia nustatytos formos prašymą darbams atlikti.

Prašymo darbams atlikti Bendrovės objektuose formą rasite čia.

Rangovai, kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, numatantys atvykti į Bendrovės objektus, bet nevykdantys darbų Bendrovėje, prieš 3 darbo dienas el. p. gamyba@ignitis.lt pateikia nustatytos formos prašymą leidimui gauti.

Prašymo leidimui gauti formą rasite čia.

Kaip gauti leidimą iš drono filmuoti „Ignitis gamybos“ objektuose

Leidimų skrydžiams su dronais išdavimo ir tokių skrydžių vykdymo sąlygas ir tvarką rasite Lietuvos kariuomenės vado įsakymo II skyriuje, kurį rasite čia.

Dokumentus, kuriuos reikia užpildyti ir išsiųsti el. paštu paraiskos.kop@mil.lt bei gamyba@ignitis.lt rasite čia.

Pasitikėjimo linija

Mūsų ar mūsų partnerių veikla jums kelia susirūpinimą? Anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie etikoskorupciniusaplinkosaugoslygių galimybių ir kitus „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių galimai vykdomus ar įvykdytus teisės aktų pažeidimus galite užpildę Pasitikėjimo linijos formą:

Pasitikėjimo linija  
Pranešėjų apsauga
Pasitikėjimo linijai galima pranešti ir šiais kontaktais:
Tel. +370 640 88889
El. paštas pasitikejimolinija@ignitis.lt

Pastebėjus informacijos saugos incidentus apie tai informuoti el. paštu: soc@ignitis.lt (PGP/GPG)
Pranešimuose pateiktos informacijos vertinimą atlieka AB „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo tarnybos darbuotojai. 

Kontaktai žiniasklaidai

Vygdanas Kieras
„Ignitis grupė“ Ryšių su visuomene  projektų vadovas
Tel. +370 610 33297
El.p. vygandas.kieras@ignitis.lt

Ekskursijos

Norėdami apsilankyti bendrovės valdomose elektrinėse susipažinkite su svarbia informacija dėl ekskursijų organizavimo.
Pasiteirauti apie ekskursijas galite paskambinę Vaivai Rutkauskaitei telefonu +370 661 42385.

Skundų nagrinėjimas

Bendrovėje galioja 2021 m. patvirtintas AB „Ignitis gamyba“ klientų skundų, susijusių su vartojimo sutartimis, nagrinėjimo standartas.

Pastebėjus informacijos saugos incidentus apie tai informuoti el. paštu: soc@ignitis.lt (PGP/GPG)

Susisiekite

Vardas
Pavardė
Įmonė
El. paštas
Žinutė
Apsaugos kodas