Pradžia
en ru

Energijos vartojimo efektyvumas

„Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės „Ignitis gamyba“, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir „Ignitis“ su Energetikos ministerija 2020 metų gruodžio mėnesį pasirašė penkiašalį energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Juo „Ignitis gamyba“, „Ignitis“, ESO įsipareigoja šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais taip padedant vartotojams mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą. Susitarimuose numatytos švietimo ir konsultavimo priemonės turi padėti suvartoti mažiau energijos savo namuose, taip paskatinant sutaupyti ne mažiau kaip 1 procentą tiekėjo patiektos energijos kiekio jo galutinės energijos vartotojams Lietuvos Respublikoje per ataskaitinius kalendorinius metus. šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais taip padedant vartotojams mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Susitarimai su energetikos įmonėmis yra viena iš Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytų priemonių. Įgyvendinusi visas įstatyme numatytas priemones, per artimiausius dešimt metų Lietuva iš viso planuoja sutaupyti ne mažiau kaip 27,28 TWh galutinės energijos.

KAIP ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ SKATINA „IGNITIS GAMYBA“?

Nuo 2018 m. bendrovė skelbia patarimus elektros ir šilumos energijos bei dujų vartotojams savo svetainėje (juos galite rasti apačioje). Taip pat klientams teikia palyginamąsias energijos vartojimo analizes vartotojų grupėje bei skelbia informaciją apie efektyvų energijos vartojimą leidiniuose ir spaudoje.

Kviečiame parsisiųsti 2018 m., 2019 m., 2020 m. ir 2021 m. „Ignitis gamybos“ išleistas atmintines (pdf formatu), kuriose ne tik pateikti patarimai, kaip efektyviau vartoti elektros ir šilumos energiją, bet ir realių energijos taupymo sprendimų, kuriuos įgyvendino pati bendrovė, pavyzdžiai. 

 

Efektyvaus energijos vartojimo atmintinė 2022 m (pdf)

Efektyvaus energijos vartojimo atmintinė 2021 m (pdf)

Efektyvaus energijos vartojimo atmintinė 2020 m. (pdf)

Efektyvaus energijos vartojimo atmintinė 2019 m. (pdf)

Efektyvaus energijos vartojimo atmintinė 2018 m. (pdf)

Informaciją apie efektyvų energijos vartojimą teikėme ir regiono, kuriame susikoncentravę bendrovės klientai, periodinėje spaudoje („Elektrėnų kronikoje“, „Elektrėnų žiniose“ ir „Sostinė“). Peržiūrėkite 2018 m. gruodį, 2019 metų gruodį, 2020 metų gruodį ir 2021 m. birželį bendrovės iniciatyva spausdintus maketus:

Energijos taupymo patarimai spaudoje 2022 m. (pdf)

Energijos taupymo patarimai spaudoje 2021 m. (pdf)

Energijos taupymo patarimai spaudoje 2020 m. (pdf)

Energijos taupymo patarimai spaudoje 2019 m. (pdf)

Energijos taupymo patarimai spaudoje 2018 m. (pdf)

Pagal susitarimą su Energetikos ministerija,  2021 m. „Ignitis gamyba“ taip pat numato informaciją apie efektyvų energijos vartojimą teikti savo interneto svetainėje, skelbti energijos taupymo patarimus spaudoje ir spaudiniuose, o klientams teikti palyginamąsias analizes vartotojų grupėje. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Tikimės, kad pateikiamais patarimais bei pasidalinimu patirtimi padėsime savo klientams sumažinti jų suvartojamos energijos kiekį.