Pradžia
en

Informacija apie bendrovę

Pavadinimas: AB „Ignitis gamyba“
Veiklos aprašymas: elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, prekyba elektra 
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d. 
Auditorius: UAB „KPMG Baltics“

Valdyba

Edvardas Jatautas (nepriklausomas narys), Mindaugas Šeštokas (nepriklausomas narys), Vilmantas Vitkauskas ir„Ignitis grupės“ deleguoti valdybos nariai Vidmantas Salietis ir Mantas Mikalajūnas.

Trumpai apie bendrovę 
„Ignitis gamyba“ valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir kitų vartotojų bei savo reikmėms. „Ignitis gamyba“ padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų saugumą ir patikimumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

Svarbiausias „Ignitis gamybos“ uždavinys – patikimų vietinių gamybos pajėgumų modernizacija ir vystymas bei tolesnė strateginės generacijos plėtra dalyvaujant regioninėje galios rezervų ir sisteminių paslaugų rinkoje. Siekdama užtikrinti veiklos tvarumą ir ilgalaikę viziją, bendrovė vis daugiau dėmesio skiria energetikos inovacijų diegimui bei žaliosios elektros energijos gamybos plėtrai. Reikšmingas Bendrovės indėlis į Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumą teikiant papildomas paslaugas Perdavimo sistemų operatoriui LITGRID (PSO). Bendrovės elektros energijos gamybos įrenginiai ir pajėgumai naudojami teikiant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas (t. y. nuostoviosios būsenos įtampos reguliavimo, elektros energetikos sistemos paleidimo po totalios avarijos, elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo paslaugos) bei balansavimo paslaugas (elektros energijos balansavimo ir balansavimo pajėgumų paslaugos, t. y. dažnio atkūrimo rezervus), kurios yra susijusios su dažnio reguliavimu.

„Ignitis gamybos“ įstatinis kapitalas yra lygus 187 920 762,41 Eur. Bendrovės valdomas turtas sudaro 760 mln. Eur.

Bendrovei priklauso 21,45 proc. UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcijų.

Įmonės rekvizitai:
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Įmonės kodas: 303200016
Buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d., Juridinių asmenų registras
Įmonės svetainė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ | Ignitis (ignitisgrupe.lt) 

Kontaktai
Įmonės pavadinimas: AB „Ignitis gamyba“
Adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva
Telefonas: (8 5) 278 2907 
Elektroninis paštas: gamyba@ignitis.lt
Tinklalapio adresas: www.ignitisgamyba.lt
Kontaktinis asmuo:  Ainė Riffel-Grinkevičienė, atstovė ryšiams su investuotojais, 8 643 14925, el. paštas aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt