Pradžia
en ru

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ siekia veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis.

Antikorupcinė politika

Antikorupcinė politika yra įmonių grupės korupcijos prevencijos dokumentas. Visi esami ir naujai priimami darbuotojai privalo susipažinti su Antikorupcine politika ir vykdyti jos reikalavimus. Ji taikoma rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems partneriams ir suinteresuotoms šalims.

„Ignitis grupėje“ vykdomas sistemingas Antikorupcinės politikos ir įdiegtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo stebėjimas renkant informaciją, matuojant ir analizuojant procesus bei įgyvendinamas priemones korupcijos rizikoms valdyti, siekiant įvertinti Grupėje veikiančios antikorupcinės vadybos sistemos ar (ir) atskirų jos elementų rezultatyvumą bei efektyvumą. Reguliariai atliekamos stebėsenos rezultatai viešai neskelbiami.

„Ignitis grupė“ vykdo darbuotojų švietimą korupcijos suvokimo srityje: skatina darbuotojus domėtis korupcijos daroma žala, atpažinti jos apraiškas, nelikti abejingais. 2018 m. elektroninius antikorupcinius mokymus pabaigė 98 % iš beveik 4000 įmonių grupės darbuotojų, kiekvienas mokymams skyrė apie 1,5 val. laiko. 
Antikorupcinė politika.

Pasitikėjimo linija

Mūsų ar mūsų partnerių veikla jums kelia susirūpinimą? Anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie etikoskorupciniusaplinkosaugoslygių galimybių ir kitus „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių galimai vykdomus ar įvykdytus teisės aktų pažeidimus galite užpildę Pasitikėjimo linijos formą:

Pranešti Pasitikėjimo linijai

Pasitikėjimo linijai galima pranešti ir šiais kontaktais: Tel. +370 640 88889 El. paštas pasitikejimolinija@ignitis.lt

Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys. Pasitikėjimo linija garantuoja pranešėjų konfidencialumą bei atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus. Pranešimuose pateiktos informacijos vertinimą atlieka AB „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo tarnybos darbuotojai. Konfidencialumas garantuojamas.

Dovanų registras

Mums svarbu palaikyti gerus santykius su partneriais, tad kartais vieni kitiems už nuveiktus darbus atsidėkojame dovanomis. „Ignitis grupėje“ visas gautas dovanas registruojame tam skirtame dovanų registre, o 30 Eur rinkos vertę viršijančių dovanų, alkoholinių gėrimų, pinigų, dovanų čekių ar nuolaidų kuponų/kortelių darbuotojai negali priimti.

Pranešėjų apsauga

„Ignitis grupė“ siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų. Konfidencialumą ir pranešėjų apsaugą – garantuojame.

Pranešimus apie pažeidimus „Ignitis grupė“, UAB gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, susiję su „Ignitis grupė“, UAB sutartiniais santykiais. Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka .

Pranešti galite apie:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su „Ignitis grupė“, UAB.

Pranešimo pateikimo būdai:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu prevencija@ignitis.lt Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į „Ignitis grupė“, UAB adresu Žvejų g. 14, Vilnius. Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka „Ignitis grupė“, UAB Prevencijos, rizikos valdymo ir atitikties tarnybos už prevencijos funkciją atsakingi darbuotojai. Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Aktualūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo