Pradžia
en ru

Viešieji pirkimai

AB „Ignitis gamyba“ viešųjų pirkimų procedūras iki sutarties sudarymo vykdo įgaliotoji organizacija UAB Verslo aptarnavimo centras.

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) informacija apie AB „Ignitis gamyba“ viešuosius pirkimus skelbiama UAB Verslo aptarnavimo centras vardu. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro AB „Ignitis gamyba“.

Metinis pirkimų planas
Ataskaitos

*topic_no_exist*