Pradžia
en

Veiklos leidimai ir licencijos

„Ignitis gamyba“ savo veiklą vykdo vadovaudamasi šiais Lietuvos Respublikos institucijų išduotais leidimais ir licencijomis:

 

Eil. Nr. Leidimo / licencijos išdavimo data ir numeris Leidimą / licenciją išdavusi institucija Veikla, kuriai išduotas leidimas / licencija  

1

2021-08-05, T-1014

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas

 

2

2021-07-22, E-1728

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Eksploatuoti elektros įrenginius

 

3

2021-07-30, GD-0316

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius

 

4

2019-10-28, L-3700

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Gaminti elektros energiją Elektrėnų komplekse

 

5

2021-04-23, L-4571

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Gaminti elektros energiją TE-3

 

6

2019-10-28, L-3706

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Gaminti elektros energiją Kruonio HAE

 

7

2019-10-28, L-3707

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Gaminti elektros energiją Kauno HE

 

8

2020-09-25, L-4220

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Gaminti elektros energiją 4000,765kW saulės šviesos energijos elektrinėje

 

9

2019-11-25, L-3769

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Elektrėnų komplekse

8000kW saulės šviesos energijos elektrinėje

 

10

2020-12-21, L-4366

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kruonio HAE 0,0642MW saulės šviesos energijos elektrinėje

 

11

2016-01-29, L1-100(NET)

Valstybinė kainų ir energetikos komisija

Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

 

12

2019-09-11, 208

Radiacinės saugos centras

Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

 

13

2014-10-15, T-V.1-2/2014

Aplinkos apsaugos agentūra

Elektrėnų komplekso integruota taršos prevencija ir kontrolė

 

14

2019-10-10, 1719212

Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimai ir tyrimai(paviršinis vanduo, nuotekos)

 

15

2018-03-21, NM-146

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nuodingųjų medžiagų naudojimas

 

16

2021-01-15, 015/21N

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Nedenatūruoto etilo alkoholio pirkimas ir naudojimas

 

17

2020-01-16, 4/20/TL-K.3-28/2020

Aplinkos apsaugos agentūra

Kruonio HAE
1. Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2.Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių.

 

18

2020-01-16, 1/141/TL-K.4-88/2020

Aplinkos apsaugos agentūra

Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių Kauno HE

 

19

2018-04-20, PV-18-43p

Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenius) ir ertmes Elektrėnų komplekso (Lietuvos elektrinės), Kruonio HAE ir Kruonio HAE pramoninio parko vandenvietėse

 

20

2019-10-22, VR-4.7-V-01-37/T-V.7-5/2014

Aplinkos apsaugos agentūra

Termofikacinės elektrinės Nr.3 integruota taršos prevencija ir kontrolė

 

21

2019-09-26, 03V-710

Elektrėnų savivaldybė

Šilumos tiekimas

 

22

2011-12-29, L2-18 (GDT)

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Gamtinių dujų tiekimas