Pradžia
en ru

Naujienos

Pakoreguotos Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko (KCB) izoliuoto darbo paslaugos kainų viršutinės ribos

Naujienos

2022 m. gegužės 27 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakoregavo 2022 m. II pusmečiui KCB izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinę ribą pastoviosioms sąnaudoms padengti.

KCB izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba, gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms padengti bei 8 bloko izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinės ribos gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms ir pastoviosioms sąnaudoms padengti, lyginant su 2022 m. I pusmečiui nustatytomis kainų viršutinėmis ribomis, liko nepakitusios.

Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinės ribos 2022 metams perskaičiuotos, atsižvelgiant į tai, kad dėl geopolitinės situacijos susiformavo poreikis perdavimo sistemos operatoriui imtis papildomų elektros energetikos sistemos atsparumą, darbo saugumą ir patikimumą užtikrinančių priemonių. Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs galimą izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo tikimybę ir galimą grėsmę elektros energetikos sistemos patikimumui ir stabilumui, kreipėsi į bendrovę ir pateikė užsakymą užtikrinti parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui ir tam būtiną pagaminti elektros energijos kiekį iki 60 kalendorinių dienų ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Tai padidino bendrovės izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos teikimo sąnaudas.