Pradžia
en ru

Elektros energijos gamyba

„Ignitis gamyba“ turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją ir valdo didžiausius šalyje elektros energijos gamybos pajėgumus – Elektrėnų kompleksą (EK), Kauno hidroelektrinę (KHE), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE) ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. 

„Ignitis gamybos“ valdomose elektrinėse pagaminta elektros energija prekiaujama tarptautinėje „Nord Pool“ elektros biržoje. Be to, pagal sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi Litgrid AB bendrovė prekiauja reguliavimo ir balansavimo elektros energija bei teikia kitas sistemines paslaugas.

Nuosekliai įgyvendindama Nacionalinę energetikos strategiją, „Ignitis gamyba“ sudaro sąlygas Lietuvos energetinei nepriklausomybei ir saugumui. Pagrindinė bendrovės funkcija ir svarbiausias vaidmuo – sudaryti galimybę vidiniuose generacijos šaltiniuose pasigaminti šalies poreikiui patenkinti būtiną elektros energijos kiekį. 

Atlikdama svarbiausią savo rolę – užtikrindama patikimą ir efektyvią strateginę generaciją, „Ignitis gamyba“ taip pat svariai prisideda prie „Ignitis grupės“ strategijos 2030 diegdama inovacijas ir įgyvendindama žaliosios generacijos pajėgumų plėtrą. Tiek KHE, tiek KHAE elektros gamybai naudoja hidroenergiją – švarų ir neišsenkantį nacionalinį energijos šaltinį. Siekdama geriau diversifikuoti valdomus energijos generacijos šaltinius ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje, šilumos energijos gamybai bendrovė pradėjo naudoti biokurą.

„Ignitis gamyba“ teikia aktyviosios galios rezervo paslaugas, kurių kainas nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kainos yra viešai skelbiamos (nuoroda).

Elektrėnų kompleksas