Pradžia
en

Elektros energijos gamyba

„Ignitis gamyba“ turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją ir valdo didžiausius šalyje elektros energijos gamybos pajėgumus – Elektrėnų kompleksą (EK), Kauno hidroelektrinę (Kauno HE), Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (Kruonio HAE) ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. 

„Ignitis gamybos“ valdomose elektrinėse pagaminta elektros energija prekiaujama tarptautinėje „Nord Pool“ elektros biržoje. Be to, pagal sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi Litgrid AB bendrovė prekiauja reguliavimo ir balansavimo elektros energija bei teikia kitas  paslaugas.

„Ignitis gamyba“ dalyvauja regioninėje galios rezervų ir papildomų paslaugų rinkoje.

Elektrėnų kompleksas