Pradžia
en

„Ignitis gamybos“ akcijų supirkimas

Informacija apie „Ignitis gamybos“ akcijų supirkimą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ 2020 m. gegužės 18 d. pradėjo įgyvendinti privalomą jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamybos“ akcijų išpirkimo procesą.

„Ignitis gamybos“ akcijų privalomas išpirkimo procesas baigėsi 2020 m. rugpjūčio 17 d. Už įvykdytus sandorius buvo atsiskaityta antrą dieną po sandorio sudarymo.

Bendrovė privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlė su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios buvo tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną „Ignitis gamybos“ akciją – 0,640 EUR kaina.

„Ignitis gamybos“ akcijos iš akcininkų išpirktos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis.

Tuo atveju, jei akcininkai nepardavė savo turimų „Ignitis gamybos“ akcijų iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgijo teisę kreiptis į teismą per 30 dienų nuo privalomo akcijų supirkimo termino pabaigos, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“, ką ir padarė, 2020 m. rudenį pateikdama atitinkamus pareiškimus Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Informacija apie „Ignitis gamybos“ akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

„Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimą į depozitinę sąskaitą už likusias „Ignitis gamybos“ akcininkų neparduotas akcijas, dar 2020 m. rudenį kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymais pripažinti jos nuosavybę į šias akcijas. Teismas išskyrė pareiškimą į dvi atskiras bylas – bylą, kurioje suinteresuoti asmenys – „Ignitis gamyba“ akcininkai yra mirę, ir bylą, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi kiti likę „Ignitis gamybos“ akcininkai. Pareiškimas išskirtoje byloje, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi „Ignitis gamybos“ akcininkai,  kurie nėra mirę, teisme buvo priimtas  2021 m. kovo 15 d., ir buvo iškelta civilinė byla. 2021 m. balandžio 30 d. Teismas priėmė sprendimą byloje, kurioje „Ignitis gamybos” akcininkai nebuvo nustatyti kaip mirę ir tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pripažino, kad 11 113 442 vnt. iš 11 688 245 vnt. privalomo jos dukterinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcijų pardavimo metu neperleistos akcijos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei (nuoroda). Minėtas teismo sprendimas jau yra įvykdytas bei įsiteisėjo.  

Byla, kurioje suinteresuotais asmenimis įtraukti mirę „Ignitis gamyba“ akcininkai, iškelta 2021 m. birželio 25 d. 2021 m. rugpjūčio 27 d. Teismas priėmė sprendimą ir tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad likę 574 803 vnt. jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) paprastųjų vardinių akcijų, kurios priklausė mirusiems „Ignitis gamybos” akcininkams bei, kurios privalomo „Ignitis gamybos“ akcijų pardavimo metu nebuvo perleistos, yra Bendrovės nuosavybė ir įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei (nuoroda). Minėtas teismo sprendimas jau yra įvykdytas bei įsiteisėjo.  

Visa reikšminga informacija apie bylų proceso eigas buvo skelbiama „Ignitis grupės“ bei „Ignitis gamybos“ interneto svetainėse. Apie atliekamus procesinius veiksmus akcininkai taip pat buvo informuoti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teismo pasirinktu būdu.

Atsiskaitymas su smulkiaisiais akcininkais

Vykdant 2021 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo (toliau – Teismas) sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai gegužės 21 d. atliko lėšų pervedimą už turėtas akcijas daliai „Ignitis grupės“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) smulkiųjų akcininkų, dėl kurių buvo priimtas Teismo sprendimas, akcijas laikantiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkams, „Ignitis gamyba“ akcijas laikantiems emitento apskaitoje, pinigai bus pervesti pateikus prašymą SEB bankui (žr. žemiau).

Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai gegužės 21 d. atliko įrašus akcijų sąskaitose apie nuosavybės teisės į dalį „Ignitis gamyba“ akcijų perėjimą „Ignitis grupei“ dėl 10 989 527 vnt. iš 11 113 442 vnt. teismo sprendimu pripažintų „Ignitis grupė“ nuosavybe akcijų. Atitinkamai, nuo šios dienos 99,89 proc. „Ignitis gamyba“ akcijų priklauso „Ignitis grupei“.

Tiems akcininkams, kurie akcijas laikė asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, lėšos buvo pervestos į jų asmenines sąskaitas, tuo tarpu tie akcininkai, kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, lėšas galės gauti kreipdamiesi į SEB banką. Tam reikia pateikti laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos;
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame, kad vykdant Teismo sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai pastebėjo, kad dalies akcijų, dėl kurių buvo priimtas Teismo sprendimas, savininkai pasikeitė. Tokių akcijų savininkams (viso yra 29) lėšos dar nėra pervestos, kadangi nustatinėjama jų tapatybė. Nustačius, kam perėjo šių akcijų nuosavybė, jos bus perrašytos į Bendrovės sąskaitą, o su šių akcijų savininkais bus atsiskaityta aukščiau aprašytu būdu. Po šių pavedimų atlikimo, Bendrovei priklausys 99,91 proc. „Ignitis gamyba“ akcijų.

Kaip Bendrovė skelbė balandžio 30 d. (nuoroda), Teismas tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad 11 113 442 vnt. iš 11 688 245 vnt. privalomo jos dukterinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei.

Kaip Bendrovė skelbė rugpjūčio 27 d. (nuoroda), Teismas tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad likę 574 803 vnt. jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) paprastųjų vardinių akcijų, kurios priklausė mirusiems „Ignitis gamybos” akcininkams bei, kurios privalomo „Ignitis gamybos“ akcijų pardavimo metu nebuvo perleistos, yra Bendrovės nuosavybė ir įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei.

Platesnė informacija, kilus klausimams

Visa reikšminga informacija apie bylos eigą bei dažniausiai užduodami klausimai–atsakymai, yra skelbiami Bendrovės (nuoroda) bei “Ignitis gamybos” (nuoroda) interneto svetainėse.

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis:

1. Dėl atsiskaitymo už akcijas:

  • akcininkams, "Ignitis gamybos” akcijas laikantiems asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje – į savo vertybinių popierių tvarkytoją
  • akcininkams, "Ignitis gamybos” akcijas laikantiems emitento apskaitoje – į SEB banką (telefonu +370 5 268 2800)

2. Kitais klausimais:

 Svarbiausios susijusios naujienos:

Kilus papildomų klausimų, galite kreiptis: